Nu har behandlande läkare gjort sin journalanteckning och satt diagnosen ”astma, ospecificerad”.

Det betyder troligtvis att vi inte vet vad som påverkar mig. Det kan också betyda att vi vet vad som påverkar mig men att det inte faller in under diagnosen för icke-allergisk astma. Jag kan inte det där, jag tjejgissar bara.

Min behandlande läkare och dess mentor är fast beslutade i att det är husets dåliga boendemiljö som orsakat allt samt att det kan trigga mig till att få svårare att andas.

Det jag tycker är intressant är att mina kroppsliga problem passar in under svårt astmaanfall på punkten ”Andning – sitter framåtlutad, använder accessoriska andningsmuskler.”


Tecken på milt till måttligt astmaanfall

 • Allmäntillstånd – lätt begränsad, vill sitta (inte ligga).
 • Andning – viss dyspné.
 • Auskultation – måttligt till rikligt med ronki.
 • Andningsfrekvens < 30/minut.
 • Hjärtfrekvens < 120/minut.
 • Saturation ≥ 90 %.

Tecken på svårt till livshotande astmaanfall

 • Allmäntillstånd – orkar bara tala enstaka ord, orolig, agiterad, förvirrad.
 • Andning – sitter framåtlutad, använder accessoriska andningsmuskler.
 • Auskultation – avsaknad av andningsljud.
 • Andningsfrekvens ≥ 30/minut.
 • Hjärtfrekvens ≥ 120/minut.
 • Saturation < 90 %.
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lungsjukdomar/ako/akut-astma-hos-vuxna-och-ungdomar/

Skit i resten av alla punkter, de är oviktiga i detta inlägget.

Samma muskelgrupper som alltså hjälper kroppen att tvinga in och tvinga ut luft genom ett för trångt luftrör hanterar förflyttning, användning av skulderblad. Jag vill bara poängtera detta för att det är inte konstigt att jag inte kunnat renovera färdigt pga kroppsmärta. I slutet av försöken kunde jag inte lyfta något tugnt över bänkhöjd och absolut inte jobba över min egna axelhöjd. Jag kunde inte heller jobba kutryggad, sitta med framsidan av överkroppen böjd, hukad, utan att få andningsvårigheter.

Och jag kunde inte göra mina andningsövningar utan att förvärra min astma.

Repetition:

Jag kunde inte göra mina andningsövningar utan att förvärra min astma.


Jag tänker på en annan sak också. Den kognitiva nedsättningen av att ha andningssvårigheter. Alltså. Om vårdcentralen vid upprepade tillfällen sagt att jag har en bra syresättning – kan jag då ha en kognitiv nedsättning på grund av andningsvårigheter/astma?

Eller är jag bara trött, utmattad, ibland tröttkörd, och behöver vila upp mig efter allt som hänt de senaste fyra åren?

Frågan ska anteckas i blocket inför återbesöket hos Lung- och allergimottagningen i alla fall.

Nu är klockan 8.31 och jag väntar tålmodigt med en tömd kaffekopp på en avisering om att mitt Ikea-paket har anlänt till mitt postombud. Just det, fabler också, boendestödet kommer hit 13.30. Får hoppas paketet dyker upp innan dess!