Nollställs det till Dag 1 eftersom jag missade Dag 21 (och dag 20)?